ברוכים הבאים לחנות האתר

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") מהווים הסכם התקשרות מחייב בינך ("המשתמש") ובין האתר וכל גלישה ו/או שימוש אחר מצידך באתר מעיד על הסכמתך לתוכנם. נא קרא אותם בעיון. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, בחלקם או במלואם, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

לצרכי נוחות מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים כאחד.

כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

לצורך רכישת מוצרים בחנות האתר תתבקש לאשר את הסכמתך להסכמים מקוונים נוספים.

במקרה כזה, ביצוע הפעולות הנ"ל יהיה כפוף הן לתנאי השימוש והן לתנאי שימוש והסכמים המקוונים הנוספים, אותם תאשר כאמור.

הנך מצהיר בזה, כי הנך בן 18 לפחות ובעל כשרות לבצע פעולות משפטיות; מודע לתוכנם של תנאי השימוש ומקבל אותם, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות לפגם או אי התאמה של המוצרים.

המפעילה והבעלים של האתר

בעלת האתר הינה חברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר, ח.פ. 513300947 ,גלבוע 6 כפר סבא ( "החברה" ) וניתן ליצור קשר עימה באמצעות דואר אלקטרוני: kushnirhelp@gmail.com או באמצעות פקס למספר 09-7679911.

רכישת מוצרים

הזמנה

אם ברצונך לרכוש מוצרים באמצעות חנות האתר תתבקש למסור פרטים אישיים שונים, כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת, טלפון וכתובת דוא"ל עדכנית.

בשלב שני, לצורך השלמת הרכישה וטיפול בביצוע התשלום תועבר לאתר חיצוני, של חברת סליקה ( " חברת הסליקה " ) ותתבקש למסור פרטים נוספים, כגון פרטי כרטיס האשראי שלך אצל חברת הסליקה.

אין אנו צד להתקשרות זו וכל מידע כאמור המועבר על ידך, יועבר ישירות לחברת הסליקה והוא יאובטח ויישמר על ידי חברת הסליקה, בהתאם למדיניותה ובכפוף להסכמים ותנאי השימוש שיוסכמו בינך ובין חברת הסליקה. החברה מרפאות ד"ר ברוך קושניר אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש בשירותי חברת הסליקה ואתה עושה כן על אחריותך.

העסקה בינך ובין מרפאות ד"ר ברוך קושניר תיכנס לתוקף רק לאחר שתקבל מחברת הסליקה הודעת אישור על ביצוע הזמנתך (להלן: "מסמך העסקה"). מסמך העסקה יכלול את מספר הקבלה וניתן להדפיסו. תיעוד מסמך העסקה או מספר ההזמנה אינו באחריות מרפאות ד"ר ברוך קושניר והנך נדרש לשמור את מסמך העסקה לצורך כל בירור עתידי בקשר להזמנה. החברה, מרפאות ד"ר ברוך קושניר, לא תוכל לטפל בכל עניין הקשור להזמנה שבוצעה ללא מסמך העסקה.

במידה ולא הושלם תהליך ההזמנה או שחברת הסליקה לא אישרה את ההזמנה מסיבה כלשהי, לא תיכנס העסקה לתוקף. במקרה כזה לא תקבל מאיתנו כל הודעה בקשר לכך ואתה מוותר מזה על כל תביעה או טענה כנגד מרפאות ד"ר ברוך קושניר בהקשר לאמור לעיל.

מחירי מוצרים ותנאי תשלום

מכירת מוצרים באתר הינה עד גמר המלאי וכפופה למחירים באתר ולתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

משלוח ואספקה

מחירי המוצרים מתייחסים לאספקה בתחומי ישראל בלבד. אם נדרשת אספקה אל מחוץ לישראל נא צור עימנו קשר בנפרד.

המוצרים יישלחו דרך חברת שילוח והפצה לתחנת חלוקה הסמוכה לכתובת בישראל או באמצעות שליח עד הבית ,בתוספת תשלום , לכתובת אותה ציין הלקוח  בעת ביצוע ההזמנה, תוך 7 ימי עבודה ביישובים עירוניים ועד 14 ימי עבודה במושבים וקיבוצים, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי וימי חג (מהיום בו קיבלה חברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר את אישור חברת הסליקה לעסקה) וזאת, בכפוף להתנהלות חברת השילוח וההפצה ול"כוח עליון" כמפורט להלן.

החברה מרפאות ד"ר ברוך קושניר לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים / לא מדויקים / לא מלאים שמסרת ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של חברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר כגון שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני, תקלות בהתנהלות חברת השילוח וההפצה וכיוב"ז.

אחריות ושרות

כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים ותקינים.

אם הנך סבור שקיבלת מוצר פגום, נא פנה אל מרפאות ד"ר ברוך קושניר ונטפל בפנייתך, בהתאם לתנאי שימוש אלה ולכל דין.

מדיניות ביטולים

1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
א. ברכישה של מוצר- מיום עשיית העסקה (כולל) ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
ב. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני kushnirhelp@gmail.com
על אף האמור לעיל לא ניתן לבטל את רכישת המוצרים הבאים: מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול ( כגון ספרים ומדריכים).

ביטל לקוח עסקה בגין פגם במוצר:

ישלח תיעוד ובקשה לביטול/החלפה באמצעות הדואר האלקטרוני kushnirhelp@gmail.com
יוחזר ללקוח בתוך 14 ימים מיום החזרת המוצר מחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול או ישלח מוצר חליפי זהה בהתאם להעדפת הלקוח.

ביטל לקוח עסקה שלא בגין פגם במוצר:

ביטל הלקוח את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, יוחזרו ללקוח בתוך 14 ימים מיום החזרת המוצר, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי ללקוח, , זולת דמי ביטול בשיעור של5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף תקוזז עלות המשלוח.
במידה ועלות המשלוח כלולה במוצר יקוזזו 30 ₪.
במידה והלקוח הוסיף תשלום על משלוח בנפרד מהמוצר עבור שליח עד הבית הסכום אינו יושב ללקוח.

 • קיבל הלקוח את המוצר, ידאג להחזרת המוצר על חשבון הלקוח. מובהר בזאת כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נאסף מהחנות לחברת השילוח.
 • יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר שהוא ארוז באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 • דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש.
 • אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החנות לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 • כל האמור להעיל אינו בא להטיל על מרפאות ד"ר ברוך קושניר אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 • מרפאות ד"ר ברוך קושניר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
ג. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.

 • הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציינו בכרטיס הלקוח בעת הרכישה.
 • אם לאחר סיום הרכישה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית מרפאות ד"ר ברוך קושניר לבטל את העסקה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
 • הנך מוותר בזה על כל תביעה ו/או טענה נגד מרפאות ד"ר ברוך קושניר בקשר האמור להעיל.

לקוח לא ביצע איסוף מוצר מנקודת חלוקה:

כאשר חבילה מגיעה אל נקודת האיסוף שנבחרה הלקוח מקבל הודעה מחברת צ'יטה להגיע לאיסוף החבילה. במידה והלקוח לא מגיע לאסוף מנקודת האיסוף את החבילה בתוך פרק זמן מירבי של 7 ימי עסקים החבילה מוחזרת אל בית העסק מרפאות ד"ר ברוך קושניר.

במידה והלקוח מעוניין בשליחה חוזרת של החבילה היא תתבצע בעלות השליחה החוזרת ובתוספת עלות החזרת החבילה המקורית אל בית העסק, דהיינו סכום כולל של 60 שח.

במידה והלקוח מעוניין לבטל את העסקה הלקוח יזוכה בסכום העסקה בהתאם למדיניות ביטול עסקה באתר בתוספת ניכוי של 30 שח בגין החזרת החבילה המקורית אל בית העסק.

  זכויות קניין רוחני

  כל זכויות הקניין הרוחני של מרפאות ד"ר ברוך קושניר, לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו של האתר הינם רכושה הבלעדי של חברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר.

  אין להעתיק מן האתר, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו שבאתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג וכיו"בז,  ללא קבלת רשותה המפורשת של חברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר, מראש ובכתב.


  מדיניות הפרטיות של האתר

  חברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר וכבית עסק מתחייבת שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג'. היא נוקטת בצעדים לאבטחת מידע אישי, באותה רמת שמירה שהיא מפעילה לצורך שמירת המידע סודי שלה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים.

  מידע אישי

  בעת גלישתך ושימושך באתר נאסף מידע מסוים הקשור אליך. חלק מהמידע הינו אישי: שם פרטי, שם משפחה, עיר, כתובת, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ומוצרים שרכשת )"מידע אישי"(. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, בעת ביצוע רכישה. אין חובה על-פי חוק למסור מידע זה, אולם בלא למוסרו לא תוכל לרכוש את המצרים.

  חברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר לא תעשה במידע אישי שימוש, אלא:

  • לצורך רכישת מוצרים באתר ובהקשר לתהליך הרכישה;
  • לצורך יצירת קשר עמך בקשר לרכישה;
  • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר.

  חברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר לא תעביר לצדדים שלישיים מידע אישי אלא:

  • במקרה של טענה, דרישה, תביעה משפטית שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע או תנסה לבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין או פעילות שנחזית להיות כזו;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • בכל מקרה שחברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או רכוש;

  מידע סטטיסטי:

  חלק אחר של מידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך. זהו מידע סטטיסטי, לדוגמה העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט ( IP ) שממנה פנית ועוד ("מידע סטטיסטי") מידע סטטיסטי מועבר לצדדים שלישיים שונים, כמו גוגל, והנך מביע בזה את הסכמתך להעברה כאמור של מידע זה.

  קובצי Cookies:

  על מנת לייעל את הגלישה באתר, האתר עושה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה המכונים "cookies" )"עוגיות"). קבצים מסוג זה "נשתלים" במחשבו של המשתמש ומאפשרים זיהוי של הגולש ואיסוף מידע, בין היתר כדי להתאים את האתר להעדפות הגולש.

  אם אינך רוצה שייעשה שימוש בקובצי "עוגיות" במחשבך, תוכל לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך, בהתאם להנחיות המצויות בקובצי העזרה של הדפדפן. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה"עוגיות" ממחשבך בכל עת.

  העדר אחריות:

  חברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך ואשר נובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

  שינויים:

  חברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש, את המחירים באתר ו/או את תנאי התשלום; להפסיק את פעילות האתר; למנוע את הגישה לאתר ו/או אתהאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל רכישה, בכפוף להשבת כספים ששולמו.

  הודעות:

  הודעות לחברת מרפאות ד"ר ברוך קושניר יתבצעו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: kushnirhelp@gmail.com או באמצעות פקס למספר 09-7679911.

  הודעה שנשלחה כאמור לעיל תיחשב כאילו התקבלה בתוך 7 ימי עבודה ממועד שנשלחה.

  דין ומקום שיפוט

  על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

  תפריט
  דילוג לתוכן