• כללית מושלם
  עלות הטיפול
  ₪ 490
  החזר מהקופה*
  עלות המכשיר**
  ₪ 490
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 300
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 190
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  ₪ 680
 • מכבי מגן כסף/זהב/שלי
  עלות הטיפול
  ₪ 980
  החזר מהקופה*
  ₪ 472 למבטוחי מכבי זהב ומכבי שלי
  עלות המכשיר**
  ₪ 490
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 300
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 190
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  ₪ 698
 • לאומית כסף/זהב
  עלות הטיפול
  ₪ 980
  החזר מהקופה*
  ₪ 685 לאומית זהב 663 ש"ח לאומית כסף
  עלות המכשיר**
  490 ש"ח
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 300
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 190
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  ₪ 485 לאומית זהב 507 ש"ח לאומית כסף
 • מאוחדת שיא
  עלות הטיפול
  980 ש"ח
  החזר מהקופה*
  833ש"ח
  עלות המכשיר**
  ₪ 490
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 300
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 190
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  378 ש"ח

*החזרי הקופה לילדים מעל גיל 5, עם הגשת חשבונית והפנייה מרופא ילדים

**במסגרת הפגישה במרפאה מוצגים מכשירים נוספים לבחירת המטופלים (בתוספת תשלום)

ביטוחים פרטיים

מומלץ לברר את תנאי הזכאות עם סוכן הביטוח. משפחות רבות מקבלות החזרים המכסים את רוב עלות הטיפול מביטוחים רפואיים פרטיים. אפשרות זו רלבנטית לכלל המטופלים ולילדים צעירים (מתחת לגיל 5) בפרט.

דילוג לתוכן