• כללית מושלם
  עלות הטיפול
  ₪ 490
  החזר מהקופה*
  עלות המכשיר**
  ₪ 490
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 300
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 190
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  ₪ 680
 • מכבי מגן כסף/זהב/שלי
  עלות הטיפול
  ₪ 980
  החזר מהקופה*
  ₪ 465 למבטוחי מכבי זהב ומכבי שלי
  עלות המכשיר**
  ₪ 490
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 300
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 190
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  ₪ 705
 • לאומית כסף/זהב
  עלות הטיפול
  ₪ 980
  החזר מהקופה*
  ₪ 681 לאומית זהב 493 ש"ח לאומית כסף
  עלות המכשיר**
  490 ש"ח
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 300
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 190
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  ₪ 489 לאומית זהב 678 ש"ח לאומית כסף
 • מאוחדת שיא
  עלות הטיפול
  980 ש"ח
  החזר מהקופה*
  792 ש"ח
  עלות המכשיר**
  ₪ 490
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 300
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 190
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  378 ש"ח

*החזרי הקופה לילדים מעל גיל 5, עם הגשת חשבונית והפנייה מרופא ילדים

**במסגרת הפגישה במרפאה מוצגים מכשירים נוספים לבחירת המטופלים (בתוספת תשלום)

ביטוחים פרטיים

מומלץ לברר את תנאי הזכאות עם סוכן הביטוח. משפחות רבות מקבלות החזרים המכסים את רוב עלות הטיפול מביטוחים רפואיים פרטיים. אפשרות זו רלבנטית לכלל המטופלים ולילדים צעירים (מתחת לגיל 5) בפרט.

English
דילוג לתוכן