• כללית מושלם
  עלות הטיפול
  ₪ 490
  החזר מהקופה*
  ₪ 490
  עלות המכשיר**
  ₪ 490
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 490
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 490
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  ₪ 490
 • מכבי מגן כסף/זהב/שלי
  עלות הטיפול
  ₪ 490
  החזר מהקופה*
  ₪ 490
  עלות המכשיר**
  ₪ 490
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 490
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 490
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  ₪ 490
 • לאומית כסף/זהב
  עלות הטיפול
  ₪ 490
  החזר מהקופה*
  ₪ 490
  עלות המכשיר**
  ₪ 490
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 490
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 490
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  ₪ 490
 • מאוחדת שיא
  עלות הטיפול
  ₪ 490
  החזר מהקופה*
  ₪ 490
  עלות המכשיר**
  ₪ 490
  החזר כספי עם החזרת המכשיר
  ₪ 490
  סך עלות השימוש במכשיר
  ₪ 490
  סה"כ עלות לאחר החזרים
  ₪ 490

*החזרי הקופה לילדים מעל גיל 5, עם הגשת חשבונית והפנייה מרופא ילדים

**במסגרת הפגישה במרפאה מוצגים מכשירים נוספים לבחירת המטופלים (בתוספת תשלום)

ביטוחים פרטיים

מומלץ לברר את תנאי הזכאות עם סוכן הביטוח. משפחות רבות מקבלות החזרים המכסים את רוב עלות הטיפול מביטוחים רפואיים פרטיים. אפשרות זו רלבנטית לכלל המטופלים ולילדים צעירים (מתחת לגיל 5) בפרט.

English