מאוחדת
שיא

לאומית
כסף/זהב

מכבי מגן
זהב/שלי

כללית מושלם

₪ 980

₪ 980

₪ 980

₪ 490

עלות הטיפול

עד תקרת גג

₪ 833

לאומית זהב- 685 ₪
לאומית כסף- 663 ₪

₪ 472

החזר מהקופה*

₪ 490

₪ 490

₪ 490

₪ 490

עלות המכשיר**

₪ 300

₪ 300

₪ 300

₪ 300

החזר כספי עם החזרת המכשיר

₪ 190

₪ 190

₪ 190

₪ 190

סך עלות השימוש במכשיר

גיל 5 ומעלה

378 ₪

מתחת לגיל 5

₪1170

גיל 5 ומעלה
לאומית זהב- ₪485
לאומית כסף-₪507
מתחת לגיל 5
₪1170

גיל 5 ומעלה

698 ₪

מתחת לגיל 5

₪1170

גיל 5 ומעלה

680 ש”ח

מתחת לגיל 5

1170 ש”ח

סה”כ עלות לאחר החזרים

*החזרי הקופה לילדים מעל גיל 5 בביטוחים המשלימים הם לפי תנאי הקופה, עם הגשת חשבונית והפנייה מרופא ילדים

**במסגרת הפגישה במרפאה מוצגים מכשירים נוספים לבחירת המטופלים (בתוספת תשלום)

ביטוחים פרטיים

מומלץ לברר את תנאי הזכאות עם סוכן הביטוח.  משפחות רבות מקבלות החזרים המכסים את רוב עלות הטיפול מביטוחים רפואיים פרטיים. אפשרות זו רלבנטית לכלל  המטופלים ולילדים צעירים (מתחת לגיל 5) בפרט.

תפריט
דילוג לתוכן