עלויות

כללית מושלם

גיל 5 ומעלה

מכבי מגן זהב/שלי

לאומית כסף/זהב

מאוחדת שיא

עלות הטיפול

₪ 490

₪ 980

₪ 980

₪ 980

החזר מהקופה*

₪ 472

₪ 472

לאומית זהב- 685 ₪ לאומית כסף- 663 ₪

עד תקרת גג ₪ 833

עלות המכשיר**

₪ 490

₪ 490​

₪ 490​

₪ 490​

החזר כספי עם החזרת המכשיר

₪ 300

₪ 300

₪ 300

₪ 300

סך עלות השימוש במכשיר

₪ 190

₪ 190

₪ 190

₪ 190

סה”כ עלות לאחר החזרים

680 ש”ח

698 ₪

לאומית זהב- ₪485 לאומית כסף-
₪507

378 ₪

*החזרי הקופה לילדים מעל גיל 5 בביטוחים המשלימים הם לפי תנאי הקופה, עם הגשת חשבונית והפנייה מרופא ילדים

**במסגרת הפגישה במרפאה מוצגים מכשירים נוספים לבחירת המטופלים (בתוספת תשלום)

ביטוחים פרטיים

מומלץ לברר את תנאי הזכאות עם סוכן הביטוח. משפחות רבות מקבלות החזרים המכסים את רוב עלות הטיפול מביטוחים רפואיים פרטיים. אפשרות זו רלבנטית לכלל המטופלים ולילדים צעירים (מתחת לגיל 5) בפרט.

תפריט
דילוג לתוכן